De huisartsopleiding in een Europees perspectief

Roger Damoiseaux*, Nele Michels, Nynke Scherpbier

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Vertaalde titel van de bijdrageGeneral practitioner training in a European perspective
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)39-41
Aantal pagina's3
TijdschriftHuisarts en Wetenschap
Volume64
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusPublished - jul.-2021
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit