De hurdle rate in het value based management

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)14 - 22
Aantal pagina's9
TijdschriftManagement Control & Accounting
StatusPublished - 1998

Citeer dit