De BPSD-DS evaluatieschaal voor dementiegerelateerde gedragsveranderingen bij mensen met downsyndroom (BPSD-DS II): optimalisatie en verdere validatie

Alain D. Dekker, Aurora Ulgiati, Henk Groen, Vincent A. Boxelaar, Roelie Fopma, Marjo Oosterik, Marloes Hermelink, Gonny Beugelsdijk, Mieke Schippers, Hepie Henstra, Martine Scholten-Kuiper, Judith Willink-Vos, Lisa de Ruiter, Liesbeth Willems, Anneke J. Loonstra-de Jong, Antonia M W Coppus, Marleen Tollenaere, Debby van Dam, Peter P. De Deyn

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

144 Downloads (Pure)

Citeer dit