De identificatie van schadelijkheid van nieuwe technologie is niet alleen een zaak van natuurwetenschappers maar ook van filosofen en sociale wetenschappers

  OnderzoeksoutputAcademic

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)74 - 79
  TijdschriftRecht der Werkelijkheid
  Volume31
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusPublished - 2010

  Citeer dit