De identificatieplicht als middel tot de-anonimisering en disciplinering. Politieagenten aan het woord.

N.E.H.M. Zeegers, B. van Klink

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)35 - 55
TijdschriftRecht der Werkelijkheid
Volume29
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2008

Citeer dit