De identiteit van jongeren in een keuzesamenleving

L.A.M. Veendrick, M.C. Timmerman, J Ravesloot

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)91
Aantal pagina's6
TijdschriftPedagogiek
Volume2
StatusPublished - 2000

Citeer dit