De imitatione Statuarum: Las tres Gracias de P.P. Rubens

Mauricio Gerardo Oviedo Salazar*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademic

14 Downloads (Pure)
Originele taal-2Spanish
Pagina's (van-tot)7-8
Aantal pagina's3
TijdschriftRevista de Filosofía de la Universidad de Costa Rica
Volume54
Nummer van het tijdschrift138
StatusPublished - 2015
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit