De informatieplicht met betrekking tot het eigen en fideï-commissaire vermogen bij de fideï-commissaire erfstelling, mede in relatie tot de legitieme

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

6 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Artikelnummer34
Pagina's (van-tot)27-31
Aantal pagina's5
TijdschriftFiscaal Tijdschrift Vermogen
Volume2021
Nummer van het tijdschrift10
StatusPublished - okt-2021

Citeer dit