De inkoop van eigen aandelen ontleed

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)6 - 17
Aantal pagina's12
TijdschriftTijdschrift voor Corporate Finance
StatusPublished - 1998

Citeer dit