De integratieve functie van het recht in het Verenigd Koninkrijk van Koning Willem I (1815-1830)

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)244-262
Aantal pagina's19
TijdschriftDe Negentiende Eeuw
Volume36
StatusPublished - 2012

Citeer dit