De invloed van beweiding op de biodiversiteit van kwelders

Peter Esselink, Bruno J. Ens, G. Lagendijk, Freek Mandema, Stefanie Nolte, Joost Tinbergen, Roel van Klink, Michiel F. Wallis de Vries, Jan P. Bakker

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)196-202
Aantal pagina's7
TijdschriftDe Levende Natuur
Volume117
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - 2016

Citeer dit