De invloed van contractuele en relationele aspecten op stakeholdermanagement: Een casusstudie van de A9 en A16 DBFM-infrastructuurprojecten

Sander Philips, Bert de Groot, Stefan Verweij

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

158 Downloads (Pure)

Zoekresultaten