De invloed van de context op het ontstaan van spanningen in het pedagogisch handelen van basisschoolleraren

OnderzoeksoutputAcademic

Samenvatting

Nederlandse basisschoolleraren lijken spanningen te ervaren ten aanzien van hun pedagogische handelen, dat gericht is op het ondersteunen van de sociale, emotionele en morele ontwikkeling van leerlingen. Het doel van deze studie was daarom om te onderzoeken hoe de schoolcontext en het onderwijsbeleid van invloed zijn op deze spanningen. Een survey met open en gesloten vragen is ingevuld door basisschoolleraren (N = 261) en opgevolgd door focusgroepinterviews (N=12). De resultaten laten zien dat schoolcultuur en professionele ontwikkeling een positieve invloed hebben op de spanningen in het pedagogische handelen. Leraren ervaren vooral negatieve invloeden vanuit de schoolcontext door conflicterende opvattingen en vanuit het onderwijsbeleid door de toename aan administratieve taken en diversiteit aan onderwijsbehoeften.
Originele taal-2Dutch
StatusPublished - 26-jun.-2019
EvenementOnderwijs Research Dagen 2019 - Open Universiteit, Heerlen, Netherlands
Duur: 26-jun.-201928-jun.-2019
https://ord2019.nl/

Conference

ConferenceOnderwijs Research Dagen 2019
Verkorte titelORD
Land/RegioNetherlands
StadHeerlen
Periode26/06/201928/06/2019
Internet adres

Citeer dit