De invloed van naasten op arbeidsparticipatie van werkenden met een chronische aandoening

OnderzoeksoutputProfessional

37 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)28-30
Aantal pagina's3
TijdschriftTijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde
Volume27
Nummer van het tijdschrift9
DOI's
StatusPublished - 1-okt.-2019

Citeer dit