De invloed van nieuwkomers op teaminnovatie

Floor Rink*, Naomi Ellemers

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)294-306
Aantal pagina's13
TijdschriftGedrag & Organisatie
Volume22
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 2009

Citeer dit