De invloed van obesitas op de levensverwachting in Europa

F. Janssen, N. Vidra, S. Trias Llimós

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

326 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)4-7
Aantal pagina's4
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume36
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - feb-2020

Citeer dit