De januskop van de verbeelding: Imaginatio bij Descartes en Spinoza

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)2-14
Aantal pagina's13
TijdschriftAlgemeen Nederlands tijdschrift voor wijsbegeerte
StatusPublished - 2004

Citeer dit