De juiste zelfkennis versterkt de zelfregie: Een reactie op de reactie van Karbouniaris en collega's (2023)

Agnes van Minnen, Ineke Wessel*, Nathan Bachrach, Marloes Eidhof, Chris Hoeboer, Miriam Lommen, Suzy Matthijssen, Trudy Mooren, Maartje Schoorl, Rafaele Huntjens

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

24 Downloads (Pure)

Samenvatting

In dit artikel reageren we op de reactie van Karbouniaris en collega’s (2023). We delen het doel om de zorg voor patiënten zo effectief mogelijk maken, waarbij de patiënt optimale zelfregie heeft en kan kiezen uit een breed palet aan effectieve behandelingen. De huidige zorgstandaard voor traumagerelateerde stoornissen bevat een breder palet dan CGT en EMDR, houdt rekening met ervaringskennis van de patiënt en is gebaseerd op goed onderzoek naar effectiviteit. We zien het als taak van de behandelaar om de patiënt goed voor te lichten over de behandelingen die opgenomen staan in de zorgstandaard, inclusief de voor- en nadelen, de mate van bewezen effecten en de doelmatigheid van die behandelingen. Tegelijkertijd dient voorlichting de patiënt te beschermen tegen behandelingen die (nog) niet (voldoende) bewezen effectief of – erger nog – schadelijk kunnen zijn. Met de juiste kennis op zak staat de patiënt het sterkst en komt zelfregie het meest tot zijn recht.
Vertaalde titel van de bijdrageThe right knowledge strengthens self-management: A response to the response of Karbouniaris et al. (2023)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)353-360
Aantal pagina's8
TijdschriftGedragstherapie: Tijdschrift voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie
Volume56
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - sep.-2023

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'De juiste zelfkennis versterkt de zelfregie: Een reactie op de reactie van Karbouniaris en collega's (2023)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit