De juridische bescherming van boerenlandvogels

Harm Dotinga, Kees Bastmeijer, Arie Trouwborst, Arnold van Kreveld

OnderzoeksoutputAcademic

Samenvatting

Alles wijst er op dat Nederland zijn internationale en Europese verplichtingen niet nakomt om boerenlandvogels in een gunstige staat van instandhouding te brengen en houden. De populaties krimpen, de broedgebieden gaan achteruit in oppervlakte en kwaliteit, en het verspreidingsgebied wordt kleiner. Deze bijdrage identificeert de belangrijkste redenen waarom het natuurbeschermingsrecht het tij voor de boerenlandvogels nog niet heeft weten te keren en wat er moet gebeuren om de gunstige staat van instandhouding van deze soorten wel te realiseren. Dit vereist volgens de auteurs veranderingen op ten minste drie punten: 1) verbeteringen in de uitvoering en handhaving van het natuurbeschermingsrecht (gebieden- en soortenbescherming) ten aanzien van boerenlandvogels; 2) aanpassingen in het gemeenschappelijk landbouwbeleid en het Nederlandse stelsel van agrarisch natuurbeheer; en 3) het treffen van meer en betere actieve beschermingsmaatregelen voor boerenlandvogels door de verantwoordelijke overheden.
Vertaalde titel van de bijdrageThe legal protection of farmland birds
Originele taal-2Dutch
TitelMilieu en landbouw
RedacteurenJonathan Verschuuren
Plaats van productieDen Haag
UitgeverijBoom Juridisch
Hoofdstuk5
Pagina's85-118
Aantal pagina's34
ISBN van elektronische versie9789462907218
ISBN van geprinte versie9789460944543
StatusPublished - 2019
Extern gepubliceerdJa

Publicatie series

NaamVereniging voor Milieurecht Publicaties
UitgeverijBoom Juridisch

Citeer dit