De juridische positie van de dief van toegang tot een virtuele amulet: Over de brug tussen diefstal en inbezitneming

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)p. 263 - 273
  TijdschriftRechtsgeleerd Magazijn Themis
  Volumenr. 6
  StatusPublished - 2011

  Citeer dit