De katholieke inspiratie van de Europese eenwordingsgedachte: De rol van de vier 'heiligen'

Anjo Harryvan, Simon Polinder

OnderzoeksoutputPopular

6 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)14-19
Aantal pagina's6
TijdschriftSophie
Volume2022
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 13-sep.-2022

Citeer dit