De keerzijde van draagvlak, ruimtelijke ordening niet altijd gebaat bij maatschappelijke discussie

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)47 - 52
Aantal pagina's6
TijdschriftStedebouw & Ruimtelijke Ordening
Volume4
StatusPublished - 1997

Citeer dit