De keuze voor en de consequentie van het instellen van hoger beroep

Bert Marseille, Bob van Waveren, Yannick Bleeker, Maartje Timmermans, Martje Boekema, Barbara Brink

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)340-349
Aantal pagina's10
TijdschriftTrema: Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht
Volume2016
Nummer van het tijdschrift10
StatusPublished - 2016

Citeer dit