De kracht van de verzamelaar. Over de 'The Dialectics of Seeing' van Susan Buck-Morss

R.W. Boomkens

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)43 - 61
Aantal pagina's19
TijdschriftBenjamin Journal
Volume2
StatusPublished - 1994

Citeer dit