De kritiek besproken: Perfect Wedding en Tirannie van de Tijd

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)28 - 29
Aantal pagina's2
TijdschriftTM Tijdschrift over theater, muziek & dans
Volume2
StatusPublished - 2006

Citeer dit