De kustbekkens van Zuid-Lazio in de Vroege Bronstijd ten tijde van de Avellino-eruptie (Somma-Vesuvius): een welkome plek of een vijandige omgeving?

Wouter van Gorp, Luca Alessandri, Marieke Doorenbosch

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

90 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)10-16
Aantal pagina's7
TijdschriftTijdschrift voor Mediterrane Archeologie
Volume57
StatusPublished - 2017

Citeer dit