De kwaliteit van maatschappelijke verslagen in Nederland

  OnderzoeksoutputAcademic

  48 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)531-540
  Aantal pagina's10
  TijdschriftMaandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie
  Volume82
  Nummer van het tijdschrift12
  StatusPublished - dec-2008

  Citeer dit