De kwaliteit van milieu-informatie, in hoeverre is ISO 14001 toereikend?

Nancy Kamp-Roelands, Jan Jaap Bouma

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
UitgeverLimperg Instituut
StatusPublished - 1999
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit