De kwetsbare legitimaris, de langstlevende partner en de kantonrechter

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

47 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)111-117
Aantal pagina's7
TijdschriftTijdschrift Erfrecht
Volume2020
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusPublished - 1-okt-2020

Citeer dit