De kwijnende creativiteit in het geschiedenisonderwijs

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)48-49
Aantal pagina's2
TijdschriftVan twaalf tot achttien
Nummer van het tijdschrift8
StatusPublished - 2013

Citeer dit