De lange mars naar de verzorgingsstaat. Recensie van: Joke Spaans, Armenzorg in Friesland 1500-1800. Publieke zorg en particuliere weldadigheid in zes Friese steden: Leeuwarden, Bolsward, Franeker, Sneek, Dokkum en Harlingen (Hilversum 1998)

  OnderzoeksoutputProfessional

  Originele taal-2Dutch
  Aantal pagina's1
  TijdschriftLeeuwarder Courant
  StatusPublished - 27-feb-1998

  Citeer dit