De lange weg naar de Omgevingswet

Gerrit van der Veen*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

55 Downloads (Pure)

Samenvatting

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Samen met vier algemene maatregelen van bestuur vervangt die 26 wetten en vele amvb’s op het terrein van de ruimtelijke ordening en het milieu. Dat is niet zonder slag of stoot gegaan. Na de achtergronden en doelstellingen van de wet, de totstandkomingsgeschiedenis en de inhoud van de Omgevingswet komen in dit artikel mogelijke pijnpunten en kritiek op de wet of onderdelen daarvan aan de orde.
Originele taal-2Dutch
ArtikelnummerAA20230649
Pagina's (van-tot)649-657
Aantal pagina's9
TijdschriftArs Aequi
Volume2023
Nummer van het tijdschrift9
StatusPublished - sep.-2023

Citeer dit