De last tot een uitgave van geld of goed: verplichting en vorderingsrecht?

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

8 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)30-34
Aantal pagina's5
TijdschriftTijdschrift Erfrecht
Volume2021
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - mrt-2021

Citeer dit