De lastige verhouding tussen inkorting en vermindering

OnderzoeksoutputAcademic

1075 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)14-17
Aantal pagina's4
TijdschriftTijdschrift Erfrecht
Volume2019
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 2019

Citeer dit