De legitieme portie in relatie tot erfrechtelijke rentes en legaten

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

27 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Artikelnummer4
Pagina's (van-tot)17-20
Aantal pagina's4
TijdschriftFiscaal Tijdschrift Vermogen
Volume2021
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - feb-2021

Citeer dit