De levenslange gevangenisstraf

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)731-744
Aantal pagina's14
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten
Volume2012
Nummer van het tijdschrift6
StatusPublished - 2012

Citeer dit