‘De luister van ons land. Een geschiedenis van de monumentenzorg met sociale oogkleppen’ (boekbespreking van J.A.C. Tillema, Schetsen uit de geschiedenis van de monumentenzorg in Nederland, ’s-Gravenhage 1975): (+ rectificatie in Wonen-TABK, 1977, nr. 3, 36)

Kees van der Ploeg

  OnderzoeksoutputProfessional

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)17-21
  Aantal pagina's5
  TijdschriftWonen-TA BK
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusPublished - 1977

  Citeer dit