De maatwerk-uitzondering op het herroepingsrecht: Een rechtsvergelijkende analyse van het Nederlandse en Duitse recht

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)162-177
Aantal pagina's16
TijdschriftTijdschrift voor Consumentenrecht & Handelspraktijken
Volume2022
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 28-jul-2022

Citeer dit