De macht van de deskundige. Een onderzoek over machteloosheid en deskundigheid

Nicolaas Rodenburg

Onderzoeksoutput

215 Downloads (Pure)

Samenvatting

Dit boek bevat het verslag van een onderzoek op het gebied van sociale invloed en persoonlijkheid. Uitgangspunt was de vraag waarom sommige personen zich meer door iemand laten beïnvloeden dan andere personen. Deze vraag is vertaald in een probleemstelling voor onderzoek. Welke persoonlijkheidsfaktoren en situationele faktoren bepalen de mate, de aard en de duurzaamheid van een verandering, die het gevolg is van beinvloedingspogingen door een ander persoon? ... Zie: Samenvatting
Originele taal-2Dutch
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • Mulder, M, Supervisor, Externe Persoon
Uitgever
StatusPublished - 1974

Citeer dit