De medische kosten van ADHD

C.A. Hartman, Berit Libutzki*, Saskia Ludwig, Melanie May, Rasmus Hojbjerg Jacobsen, Andreas Reif

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademic

Samenvatting

Aandachtstekort / hyperactiviteitsstoornis (ADHD) begint in de
kindertijd, maar houdt in ongeveer de helft van de gevallen aan in
volwassenheid. ADHD gaat gepaard met hoge ziektelast, zowel in
dagelijkse belemmeringen als kosten. Om de medische kosten van
ADHD beter in kaart te brengen analyseerden onderzoekers de
geanonimiseerde zorgverzekeringsgegevens van 3.7 miljoen Duitsers.
De ziektekosten van iemand met ADHD zijn gemiddeld 1508 euro hoger
dan die van iemand zonder ADHD. De meeste kosten worden gemaakt
in intramurale en extramurale zorg, met medicijnkosten pas op de derde
plaats. Vergeleken met de wereldwijde prevalentie is ADHD bij
volwassenen ondergediagnosticeerd in de Duitse verzekeringsdata. Dit
duidt op mogelijke onderherkenning en onderbehandeling van ADHD.
De geestelijke gezondheidszorg (GGZ) moet de focus leggen op het
voorkomen van comorbide stoornissen die met leeftijd toenemen,
bijvoorbeeld door de behandling van adolescenten voort te zetten
gedurende de volwassen leeftijd.
Originele taal-2Dutch
Mijlpalentype toekennenInfographic
Aantal pagina's1
StatusPublished - 26-feb-2019

Citeer dit