De meerwaarde van serious computergames en virtual reality bij de preventie en behandeling van psychische klachten

Onderzoeksoutput: Working paperAcademic

1177 Downloads (Pure)

Samenvatting

Het onderwerp van deze masterthesis is een overzicht te geven van virtual reality en serious games bij de behandeling van psychische aandoeningen en wat deze voor meerwaarde kunnen bieden ten opzichte van reguliere behandelmethoden. Door middel van een literatuuronderzoek is er gezocht naar gecontroleerde en exploratieve studies met 10 of meer cliënten. De databases van PsychINFO en Pubmed zijn hiervoor gebruikt. Virtual reality (VR) is een mens-computer interactie waarbij gebruikers actief deelnemen aan een computer gegenereerde 3d wereld. VR wordt gebruikt bij het behandelen van specifieke fobieën door middel van exposure. Een serious game is een computergame die zich richt op meer dan plezier door specifieke kennis of vaardigheid aan te leren. Games kunnen gebruikt worden om mensen met psychische klachten bepaalde gedragsvaardigheden aan te leren. VR exposure blijkt uit verschillende onderzoeken effectief te zijn voor specifieke fobieën. De effectiviteit en toegevoegde waarde van games zal nog bewezen moeten worden. Een aantal voordelen van VR exposure zijn veiligheid en discretie. VR exposure kan met meer gemak verlengd worden dan in vivo exposure. Nadelen zijn contra-indicaties voor het gebruik van VR bij bijvoorbeeld epilepsiepatiënten. VR exposure blijkt ook minder effectief voor mensen met weinig fobische klachten. Voordelen van games zijn consistentie, veiligheid, motiverende werking, interactiviteit en directe feedback. Nadelen van games zijn dat de effectiviteit en de generalisatie naar de echte wereld nog niet bewezen is bij psychische klachten.
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's58
StatusPublished - 2008

Citeer dit