De mens is de mens een aap. Empathie en moraal bij apen

OnderzoeksoutputProfessional

Samenvatting

Our inner ape. The best and worst of human nature, F de Waal
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)19 - 20
TijdschriftDe Academische Boekengids
Volume61
StatusPublished - 2007

Citeer dit