De menselijke maat

Onno Brinkman, Gijsbert Vonk

OnderzoeksoutputProfessional

503 Downloads (Pure)

Samenvatting

In reactie op de toeslagenaffaire wordt alom gepleit voor een terugkeer van de menselijke maat. Voorkomen moet worden dat een almachtige verzorgingsstaat mensen neerdrukt. Dat vraagt om aandacht voor de burger en om maatwerk als correctie op een steeds repressiever geworden beleid. Maar bovenal geldt dat
meer van de overheid mag worden verwacht naarmate de burger minder in staat is voor zichzelf te zorgen.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)28-40
Aantal pagina's13
TijdschriftSocialisme en Democratie
Volume79
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - apr.-2022

Citeer dit