De minister als nationale en Europese ambtsdrager

Michiel Duchateau, Mentko Nap

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)300-321
TijdschriftTijdschrift voor constitutioneel recht
Volume7
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - nov-2016

Citeer dit