De muzikale preken van Bach - De dood in de cantates van J. S. Bach. Van Actus tragicus tot Trauer-Ode, Ignace Bossuyt; uitg. Universitaire Pers Leuven, Leuven, 2015; ISBN 9789462700109

OnderzoeksoutputPopular

Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's1
TijdschriftDagblad van het Noorden
StatusPublished - 20-jan-2016

Citeer dit