De mythe van Ganymedes: de genese en evolutie van de mythe in de loop van de tijd in teksten en beeldende kunst vanaf de achtste eeuw voor Christus tot de zeventiende eeuw

Renée Helene van Meurs Meurs

Onderzoeksoutput: Working paperAcademic

6382 Downloads (Pure)

Samenvatting

In dit boek staat de mythe van Ganymedes centraal. De mythe van Ganymedes gaat over de liefde van de oppergod Zeus voor Ganymedes, een Trojaanse koningszoon, de mooiste van alle mensen. Zeus besloot Ganymedes te roven en mee te nemen naar de Olympus, het verblijf van de goden. De mythe gaat eveneens over het verlies en het verdwijnen van een geliefde zoon die betreurd wordt door zijn vader. Mythen bieden ‘verklaringen’ voor verschijnselen in de natuur, de genealogie van befaamde geslachten en bieden richtlijnen voor moreel gedrag. De mythe van Ganymedes verbindt belangrijke thema’s des levens: namelijk liefde en dood. In dit boek worden met behulp van bewaard gebleven teksten en beelden de betekenis en de interpretaties die aan de mythe van Zeus en Ganymedes gedurende een tijdspanne van meer dan 2000 jaar gegeven zijn, zichtbaar gemaakt.
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's144
StatusPublished - 2009

Citeer dit