De mythe van het 'vrouwengevaar'. Een historiserende inventarisatie van (inter)nationaal onderzoek naar de relatie tussen feminisering en 'jongensproblemen' in het onderwijs

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)57 - 71
Aantal pagina's15
TijdschriftPedagogiek
Volume1
StatusPublished - 2004

Citeer dit