De natale frequentie van kystische fibrose : een genetisch-epidemiologische studie

Leo Pieter Ten Kate

  Onderzoeksoutput

  273 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  This study comprises a description oÍ the results of a genetic-epidemiological investigationo of cystic fibrosis natal frequency rate. Zie: Summary
  Originele taal-2Dutch
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Anders, G.J.P.A, Supervisor
  Datum van toekenning10-sep-1975
  Uitgever
  StatusPublished - 1975

  Citeer dit