De Nederlandse arbeidssociologie 1984-2009: vooruitgang in kennis en discussie over uitgangspunten

R.J.J. Wielers, T. van der Lippe

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

93 Downloads (Pure)

Samenvatting

Dit artikel beschrijft de ontwikkeling van de Nederlandse arbeidssociologie in de periode 1984-2009 vanuit drie perspectieven. Het eerste perspectief is hoe de arbeidssociologie zich als vakgebied en academische discipline heeft ontwikkeld en wat de belangrijkste determinanten van die ontwikkeling zijn geweest. Het tweede perspectief is dat van thema’s en de hypothesen. Aan de hand van de thema’s kwaliteit van de arbeid, de flexibilisering van de arbeidsmarkt en het werk van vrouwen wordt geïllustreerd welke vooruitgang in kennis er de afgelopen 25 jaar is geboekt, en hoe de discussies zijn verlopen. Het derde perspectief is de microfundering van de arbeidssociologie, die als een belangrijke, fundamentele discussie als een rode draad door de ontwikkeling van het vak loopt. Het artikel besluit met een pleidooi voor een arbeidssociologie die zich richt op het onderzoek naar de vraag hoe werk kan bijdragen aan de vergroting van de kwaliteit van leven.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)275-289
Aantal pagina's15
TijdschriftTijdschrift voor Arbeidsvraagstukken
Volume25
StatusPublished - 2009

Citeer dit