De Nederlandse club van politieke economen

M. Bijlsma, H.P. van Dalen

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Samenvatting

  De geschiedenis van de Koninklijke Vereniging voor de Staathuis-houdkunde (KVS) is nauw verbonden met statistiek en economie. De doelstelling is tegenwoordig het bevorderen en verscherpen van de economische kennis, maar altijd met het oog op praktische problemen. Echter, door de professionalisering van de academici is er tussen wetenschap en beleid steeds meer een kloof ontstaan, die maakt dat de KVS veel meer dan vroeger beide partijen van haar belang moet overtuigen.
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)66-69
  Aantal pagina's4
  TijdschriftEconomisch Statistische Berichten
  Volume101
  Nummer van het tijdschrift4726
  StatusPublished - 2016

  Citeer dit